Architektonické návrhy a studie

Architektonický návrh nebo architektonickou studii vytvoří na základě představy a zadání investora zkušený architekt. Dle možností stavební parcely a regulativ pro danou lokalitu vytvoří architekt komplexní návrh, který průběžně s investorem konzultuje. Výsledný návrh-studie obsahuje řešení všech podlaží, pohledy ze světových stran, řez objektem, vizualizace, osazení vizualizace do reálné fotografie, základní identifikační údaje stavby a návrh umístěn rodinného domu na pozemku.

Navigace: