Autorský dozor

V rámci autorského dozoru se předpokládá kontrola průběhu stavby v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, nikoliv však technický stav stavby, toto zajišťuje stavební dozor. Případně zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (například při rekonstrukci stavby).

 


Navigace: