Dokumentace pro ohlášení stavby / stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení je zpracována podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. v platném znění. Dokumentace zpracovaná v tomto rozsahu a podrobnosti je určena pro: ohlášení stavby, žádost o stavební povolení, oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Obsah dokumentace:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

E. DOKLADOVÁ ČÁST

 


Navigace: