Dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí je zpracována podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb. v platném znění. Dokumentace zpracovaná v tomto rozsahu a podrobnosti je určena pro umístění stavby nebo zařízení.

Obsah dokumentace:

A. průvodní zpráva

B. souhrnná technická zpráva

C. situační výkresy

D. dokumentace objektů

E. dokladová část

 


Navigace: