Dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro výběr zhotovitele, jak už název vypovídá slouží k výběru dodavatele stavebních prací. Dokumentace obsahuje výkaz výměr stavebního materiálu a seznam prací ke kterému všichni oslovení doplní své nabídkové ceny. V druhém čistopisu je stejný výkaz výměr stavebního materiálu a seznam prací doplněn o rozpočtářské ceny vycházející ze statistických podkladů.

 


Navigace: