Inženýrská činnost ve výstavbě

Inženýrská činnost představuje zastupování investora při zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců příslušných sítí k připojení na tyto sítě a komunikace. Vše je zajišťováno k návrhu příslušného stupně projektové dokumentace v požadovaném rozsahu příslušného stavebního úřadu.

 


Navigace: