Prováděcí projekty

Propracování dokumentace pro stavební povolení do větší podrobnosti až úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti instalovaných zařízení. U rodinných domů se zpravidla dopracovává do tohoto stupně pouze architektonicko-stavebního řešení a stavebně konstrukční řešení.

 


Navigace: