Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně se také používá PENB) je nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby podle vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

V rámci výpočtu jsou porovnávány tyto parametry: obálka budovy, vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhkosti, ohřev teplé vody a osvětlení. Na základě výpočtů je zatřídění budovy podle její energetické náročnosti. U novostaveb je přípustné zatřídění jako C – úsporná, B – velmi úsporná nebo A – mimořádně úsporná.

 


Navigace: