Průzkumy a posudky stavebních pozemků

Pro zpracování projektové dokumentace jsou vždy zapotřebí relevantní informace, podklady a průzkumy ke stavebnímu pozemku. Rozsah se liší podle stupně zpracovávané dokumentace. Spolu s informacemi o stavebním pozemku, které je ideální získat před jeho koupí rozlišujeme tři etapy informací a podkladů ke stavebnímu pozemku:

Lustrace pozemku

Studie – návrh stavby / Urbanistické studie

Dokumentace pro územní rozhodnutí / ohlášení stavby / stavební povolení

 


Navigace: