AROS - SENIOR Bezbariérový dům


Návrh novostavby domova pro seniory.

Realizace: 2010

Stavba se nachází v Praze 8 – Kobylisech na centru zastavěné části obce. Stavba je umístěna u ulice Trousilova, při jejím severním okraji v místě tepelného výměníku.  

Umístění domu je vklíněno mezi stávající stavby na severu a západě, tomuto stavu je podmíněna dispozice v 1NP – 3NP. Hlavní vchod do domu je z ulice Trousilova.  Vjezd a výjezd z podzemních garáží je navržen z ulice Trousilova v úrovni 1. NP. Z boční obslužné komunikace na východní straně je přístup do podzemního tepelného výměníku. Jedná se o polyfunkční dům s ubytováním pro seniory a v objektu jsou zajišťovány i související služby. V domě je umístěna jídelna s kuchyní veřejného stravování. Relaxační a rehabilitační služby, ordinace lékaře, společenský sál a rekreační terasa na střeše objektu.  

Dům má 2 podzemní podlaží a 10 nadzemní podlaží. V domě se nachází celkem 37 apartmánů a celková kapacita je 48 lůžek. Objekt má celkovou hrubou podlažní plochu 4 368 m2.  Celková zastavěná plocha domu činí 364m2. Vzhledem k funkci domu je navrženo 8 parkovacích garážových stání v podzemních podlažích.

AROS - SENIOR Bezbariérový dům
AROS - SENIOR Bezbariérový dům
AROS - SENIOR Bezbariérový dům
AROS - SENIOR Bezbariérový dům

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.