Bytové domy Třeboradice


Návrh novostavby dvou bytových domů v obci Třeboradice.

Realizace: 2004

Řešené území leží na severním okraji hlavního města Prahy v severozápadní části obce Třeboradice mezi ulicemi Schoellerova a Tryskovická.

Jedná se o pavlačové bytové domy , které mají 4 nadzemní podlaží. V domech se nachází celkem 41 bytových jednotek o celkové hrubé podlažní ploše 3 748 m2.  Celková zastavěná plocha domů činí 435 m2 a 502 m2. Domy mají předsazené průběžné balkony a pavlače a jsou zastřešeny plochou střechou.

Pro obyvatele těchto domů je navrženo 11 garážových stání a 29 parkovacích stání realizovaných v rámci výstavby komunikací. Výstavba těchto dvou bytových domů byla realizovaná v rámci výstavby nového obytného souboru složeného i ze soliterních a řadových rodinných domů.

Bytové domy Třeboradice
Bytové domy Třeboradice
Bytové domy Třeboradice
Bytové domy Třeboradice

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.