Bytový a administrativní komplex KREJCÁREK


Bytový a administrativní komplex pěti polyfunkčních domů.

Realizace: 2014 - 2016

Bytový a administrativní komplex Krejcárek je chápán nejen jako pouhé řešení výstavby pěti polyfunkčních domů, ale jako komplexní řešení dané lokality, tzn. Včetně veřejných prostor – parkové úpravy cca 5 300 m2 parcely č. 4037/48 a části parcely č. 4036/15. A především vytvoření Městského uličního prostoru v části ulice Novovysočanská.

Především je tedy řešena revitalizace ulice Novovysočanská v celkové délce cca 380 m. Vytvoření Městského parteru je navrženo rozšířením uličního prostoru směrem do parcely investora za účelem oddělení pěší komunikace od vlastní vozovky zeleným pásem, dále rozšíření vlastní pěší komunikace –chodníku, a vytvoření dalšího pruhu zeleně při oplocení komplexu. Pás zeleně oddělující pěší komunikaci od chodníku je řešen jako vysoká zeleň v kontejnerech z důvodu existence inženýrských sítí v této trase. Snaha o vytvoření městského parteru se uplatňuje i v návrhu vlastního oplocení. Jsou do něj integrovány kryté, architektonicky ztvárněné vstupy do vlastního komplexu, obsahující nejen uzavíratelný vstup k jednotlivým domům A - E, ale jsou zde umístěny i zvonková tabla a kontejnery na komunální odpad.

Do oplocení a řešení uličního parteru je zakomponována rovněž zastávka autobusu MHD, jejíž přístřešek je navržen ve stejném duchu jako jednotlivé vstupy. V neposlední řadě je v rámci návrhu řešena rekonstrukce vlastní vozovky a položení „tichého“ asfaltu za účelem snížení hlukového zatížení celé oblasti. Prostor vlastního staveniště představuje parcela č. 4036/15 a parcela č. 4037/48. Obě parcely vytvářejí podlouhlý prostor mezi frekventovanou ulicí Novovysočanskou z jižní strany a depem kolejových vozidel ze strany severní.

Bytový a administrativní komplex KREJCÁREK

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.