Bytový dům Braník


Návrh bytového domu v obci Bráník.

Realizace: 2017

Obsahem studie stavby je novostavba bytového domu. Objekt je nepodsklepený, má 4 nadzemní podlaží. Dům je zastřešen rovnou střechou. Vstup do objektu je ze severozápadu – z ulice. Vjezd na pozemek je od severní strany z ulice, vjezdy do garáží jsou na východní straně domu. V garážích je celkem 8 parkovacích míst. V 1NP jsou navrženy ze strany uliční obchodní prostory, ze strany dvorní garáže. Ve 2NP jsou kanceláře, ve 3 a 4NP jsou navrženy byty.

Bytový dům Braník
Bytový dům Braník
Bytový dům Braník

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.