Bytový dům Na staré Vinici


Návrh bytového domu v ulici Na Staré vinici.

Realizace: 2013

Obsahem předkládané projektové dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení je rekonstrukce a přístavba bytového domu v ulici Na Staré vinici. Dále výstavba nové garáže pro 2 osobní vozidla v severní části pozemku. V objektu byly a budou 4 bytové jednotky: v 1.NP 3+kk 102,4 m2, v 2.NP 1+kk 46,8m2 a 2+kk 62,2 m2, v podkroví 3+kk 99,8 m2. V přízemí se nachází zázemí pro dům a byty: kočárkárna, sklepy a kotelna. Hlavní vstup do objektu je z ulice Na Staré vinici z jihozápadní strany do schodišťového prostoru. Přístup do suterénu je umožněn i z úrovně sníženého terénu. Objekt je zastřešen valbovou střechou ve sklonu 40° s přesahy a 2 střešními vikýři.

Bytový dům Na staré Vinici
Bytový dům Na staré Vinici
Bytový dům Na staré Vinici
Bytový dům Na staré Vinici

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.