Dostavba a rekonstrukce DPS Malkovského


Studie – návrh stavby řeší dostavbu a rekonstrukci domovu pro seniory, který vznikl v minulosti přestavbou objektu bývalé mateřské školky ve vnitrobloku sídliště Letňany.


Realizace: 2020

Hlavním motivem tohoto návrhu je umožnění vizuálního kontaktu zde ubytovaných seniorů s životem vně DPS prostřednictvím pobytových prostor s umístěním laviček a umožňující pobyt i za nepřízně počasí.

Nástavba je navržena v kompletní rozsahu hrubé podlahové plochy 2. nadzemního podlaží a umožňuje plnou průchodnost v rámci dispozice, a ta je 100 % využita pro ubytovací jednotky.

Stávající výtah umístěný při západním křídle dosahuje pouze do 2. nadzemního podlaží – v rámci nástavby je navrženo jeho prodloužení do 3. nadzemního podlaží. S ohledem na dostupnost vertikální komunikací s obou vchodů a na požární bezpečnost je nutné vybudování – přístavba výtahu u druhého vchodu B ve východním křídle.

Jednoduchou lehkou přístavbou uvnitř atria a zrušením oken v chodbě včetně vybourání parapetů se vytvoří pobytové prostory mimo komunikační prostor chodby.

S ohledem na současné a uvažované požadavky na energetickou náročnost budov je nutné uvažovat s dodatečným kompletním zateplením objektu.

Dostavba a rekonstrukce DPS Malkovského
Dostavba a rekonstrukce DPS Malkovského
Dostavba a rekonstrukce DPS Malkovského

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.