Dostavba základní školy v obci Libiš


Studie řeší adaptací stávající budovy základní školy a přístavbu nových objektů.

Realizace: 2020

V rámci stávající budovy základní školy bude provedena adaptace a vestavba. V budově budou třídy 1. stupně, v podkroví prostory pro mimoškolní zájmové kroužky. Prostor stávající kotelny bude uvolněn pro potřeby hasičského sboru obce Libiš, se samostatným vstupem provozně odděleného od prostor školy. Kotelna se přesune do podzemního podlaží.

Nově navržené objekty, které se napojují na stávající objekt základní školy jsou školní jídelna s tělocvičnou, vstupní hala se šatnami a zázemím vedení školy, a objekt pro druhý stupeň a specializované učebny.

Objekt školní jídelny, která je situována v přízemí, je navržen o kapacitě 96 míst u stolu, kuchyně s max. kapacitou přípravy 600 porcí obědů, dále se v přízemí nachází 4 šatny s hygienickým zázemím, a s možností samostatného vstupu umožňující provoz tělocvičny i v mimoškolní hodiny. V patře nad jídelnou je prostor tělocvičny o rozměru 28 x 18 m. + nářaďovna. Na galerii nad tělocvičnou je uvažován prostor pro posilovnu. K objektu jídelny je připojen objekt se dvěma garážemi, dílnou, skladem výkresů a sušárnou.

Objekt druhého stupně je připojen částí vedení školy a spojovací chodbou. V přízemí u nového hlavního vstupu je šaten, v patře pak vedení školy, sborovna, ředitelna, sekretariát, hospodář, a samotná propojovací školní hala.

Nová školní budova počítá s umístěním učeben tříd druhého stupně, celkem 6 kmenových tříd v prvním patře. V přízemí objektu jsou speciálních učebny např: pracovní výchova, PC, jazyková výuka, fyzika, chemie a byt 3+kk pro školníka. V podkroví jsou pak další specializované učby pro výtvarnou výchova, hudební výchovu a zájmovou mimoškolní výchovu.

Stávající víceúčelového hřiště je při zachování jeho velikosti 41 x 24 m otočeno o 90°.

V rámci řešení okolí základní školy dochází v ul. Školní ke zpomalení aut. Provoz zajištují dva prahy v obou směrech, vytvoření a vyznačení prostoru pouhého zastavení a parkování zúžením úseku komunikace v rozsahu základní školy na 6m a částečném záboru zeleného pruhu. Dále je navržena změna a sjednocení povrchu dlažby - koncepce vytvoření Školního nám. Jedná se o vytvoření dostatečně kapacitní a prostorné nástupní a rozptylné plochy před vlastním vstupem / výstupem základní školy, který bude do budoucna dominantního částí tohoto prostoru.

Celý prostor v rozsahu uličního průčelí starého objektu parkově návrh počítá upravit včetně jasné koncepce dvou hlavních os:

  • první - parková paralelně s ulicí Školní
  • druhá - osa školního náměstí tuto parkovou osu kolmá a jasně zdůrazňující svou orientací vstup do školy
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš
Dostavba základní školy v obci Libiš

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.