Individuální rodinný dům Beroun


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Beroun.

Realizace: 2018

Studie stavby řeší novostavbu individuálního rodinného domu. Objekt je umístěn zhruba ve střední části pozemku, blíže k jihu na v k.ú. Beroun.
Jedná se o rodinný dům ve svahu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Vstup i vjezd jsou od jihu ze spodní části pozemku – z přilehlé komunikace – na úrovni 1pp domu. V horní části – u severní fasády je úroveň terénu cca o 1 a půl patra výš. Na zahradu se vstupuje z mezipodesty mezi 1np a 2np kde je uvažován venkovní bazén. Rodinný dům má rovnou střechu a přiléhá k němu několik teras. V 1pp je umístěna garáž, vstup, hobby místnost a technická místnost, v 1np se nachází velký obývací prostor s kuchyní a terasou a pracovna. Ve 2np jsou pak ložnice s šatnou, s menší terasou, a 2 velké koupelny. Předpokládaná výška novostavby rodinného domu je do 10,6 m nad upraveným terénem v místě jižní fasády.

Individuální rodinný dům Beroun
Individuální rodinný dům Beroun
Individuální rodinný dům Beroun
Individuální rodinný dům Beroun

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.