Individuální rodinný dům Černošice


Studie-návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Černošice s vyhledem na údolí Berounky a vysílač Cukrák.


Realizace: 2020/2021

Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící novostavba. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 6+kk o dvou nadzemních podlažích s garáží. Objekt rodinného domu obdélníkového tvaru o vnějším půdorysném rozměru 17,75 m x 10 m je zastřešen sedlovou střechou ve sklonu 12° a 17°, nad garáži 12° s přesahy. Výška hřebene střechy je od úrovně upraveného terénu na jihovýchodně stráně 9,045 m, na severozápadní stráně 8,555 m a úroveň podlahy je nad úrovní upraveného terénu 1,040 m a 0,550 m respektive.

Individuální rodinný dům Černošice
Individuální rodinný dům Černošice
Individuální rodinný dům Černošice

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.