Individuální rodinný dům Lety


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Lety.

Realizace: 2011

Tento rodinný dům je osazen do svahu se sklonem 33° orientovaného jižně s mírným natočením na západ. Jediný přístup na pozemek je nejvyšší části. Možná zastavěná plocha je dána dodržením předepsaných odstupů od hranic sousedních parcel a ochranným pásmem vrchního el. vedení.

Rodinný dům je řešen ve třech obytných podlažích zapuštěných do svahu s tím, že na střeše 3. NP. je řešeno parkování pro 2 osobní automobily.
Všechna tři podlaží propojuje schodiště situované v severovýchodní části domu. Vstup do domu je situován ve 2. NP. V tomto podlaží mimo vstupu, zádveří a chodby je na severní straně rodinný dům plně zapuštěn do svahu. Na jižní stranu je orientován obývací pokoj s velkým prosklením umožňujícím výhled do údolí Berounky. Kuchyně tvoří s obývacím pokojem jeden prostor přímo propojený s obytnou terasou.

Ve 3. NP jsou v jižní osluněné části domu dvě samostatné ložnice umožňující umístění dvojlůžka a šatních skříní, v severní části zapuštěné do svahu je opět mimo schodiště propojující jednotlivá podlaží také koupelna a technická místnost. 3. NP je oproti 2. NP částečně vykonzolováno tak, že vytváří krytí části obytné terasy 2.NP. 1. NP je uvažováno jako letní pobytová místnost s příslušným hygienickým zázemím a propojením se zahradou využitelnou částí parcely umožňující pobytové využití, mimo toto zařízení je zde umístěn hospodářský sklep.

Individuální rodinný dům Lety
Individuální rodinný dům Lety
Individuální rodinný dům Lety

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.