Individuální rodinný dům Miškovice


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Miškovice.

Realizace: 2015-2017

Projekt rodinného domu řeší stavební úpravy stávajícího rodinného domu postaveného v roce 2002. Stavební úpravy spočívají v odstranění celého podkroví od hřebene po horní líc stropní desky. Arkýř, který je součástí obývacího pokoje, bude odstraněn s dřevěnou konstrukcí balkónu i se základovou deskou. Stávající okenní výplně budou odstraněny. Některé okenní otvory budou zvětšeny, nebo vytvořeny nové. Dojde ke změně dispozice 1.NP vybouráním stávajících SDK příček, ŽB zdí a schodiště. Pro nové schodiště bude ve stávající desce vyříznut otvor. Nové otvory v obvodové sendvičové konstrukci budou řešeny ocelovým spřaženým rámem v ostění otvoru, nebo ocelovým překladem. Podlaha 1.NP bude vybourána po stávající hydroizolaci základové desky.

Individuální rodinný dům Miškovice
Individuální rodinný dům Miškovice
Individuální rodinný dům Miškovice
Individuální rodinný dům Miškovice

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.