Individuální rodinný dům Němčice nad Labem


Studie-návrh stavby řeší novostavbu rodinného domu včetně domovních přípojek vodovodu, splaškové kanalizace a elektrického vedení NN.


Realizace: 2020/2021

Rodinný dům je dispozičně řešen jako 5+1 s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Půdorys má tvar písmene T. Objekt rodinného domu má maximální půdorysné rozměry 14,30 x 14,70 m.  Podkroví je zastřešeno sedlovými střechami se sklony střech 35° a 40°. Výška hlavního hřebene střechy je od úrovně upraveného terénu 7,98 m, nižší hřeben je snížen o 1,305 m vůči hlavnímu hřebeni, úroveň podlahy RD je nad úrovní upraveného terénu 0,20 m.

Individuální rodinný dům Němčice nad Labem
Individuální rodinný dům Němčice nad Labem
Individuální rodinný dům Němčice nad Labem
Individuální rodinný dům Němčice nad Labem

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.