Individuální rodinný dům Radonice


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Radonice.

Realizace: 2019/2020

Objekt rodinného domu má jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. 1.NP je částečně podsklepené a u severní části přesahuje přes svislou stěnu fasády 1.PP v délce 1,56 m. Objekt je zastřešen plochou střechou a šikmou pultovou střechou se sklonem 7°. Součástí objektu je garáž pro 1 osobní automobil (temperována na 5°C) a zastřešené parkovací stání pro 2 osobní automobily. Nad terasou na jižní straně ke navržena dřevěná pergola. U nezastřešeného parkovacího stání jsou navrženy opěrné stěny.

Konstrukce 1.PP je navržena z betonových tvárnic ze ztraceného bednění vyplněných betonem a konstrukční výztuží. Konstrukce 1.NP je navržena z pórobetonového zdiva. Nosná konstrukce stropu nad 1.PP je navržena z keramických panelů, nosná střešní konstrukce nad 1.NP je navržena z betonových dutinových panelů Spiroll. Na fasádě objektu je navržena kombinace obkladu keramických pásků s tenkovrstvou probarvenou omítkou v bílém a světlém odstínu šedé barvy. Okna jsou plasthliníková z venkovní strany s dekorem v barevném odstínu antracit šedý a hliníková v odstínu antracit šedý. Na jižní straně u schodiště je navržena prosklená stěna ze sklobetonových termoizolačních tvárnic (luxfery). Sokl objektu je navržen z tenkovrstvé probarvené omítky v barevném odstínu antracit šedé barvy.

Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice
Individuální rodinný dům Radonice

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.