Individuální rodinný dům Rovina


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Rovina.

Realizace: 2016

Záměrem stavebníka a obsahem studie stavby je výstavba rodinného domu. Rodinný důmje podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Je zastřešen šikmou střechou s vikýři. Objekt je umístěn v severní části dotčené parcely, předpokládaná výška novostavby rodinného domu je do 8,7 m, zastavěná plocha: 181,59 m2, užitná plocha: 315,65 m2, sklon střechy: 35°, velikost bytové jednotky 5+kk.

Individuální rodinný dům Rovina
Individuální rodinný dům Rovina
Individuální rodinný dům Rovina
Individuální rodinný dům Rovina

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.