Individuální rodinný dům Záhořany


Studie - návrh stavby individuálního rodinného domu v obci Záhořany.

Realizace: 2010

Rodinný dům osazený do svahu se sklonem 22° orientovaným jižně a navržený jako pasivní dům.
Přístup na parcelu je zespoda z veřejné komunikace, která je ve svahu v zářezu a zároveň v kolmém spádu na svah směrem východním. Možný sklon příjezdové komunikace a její napojení na veřejnou komunikaci určily umístění domu na parcele.
Rodinný dům je navržen jako třípodlažní objekt, kompaktního tvaru – kvádru orientovaný svojí delší stranou na jih, přičemž severní strana domu je ze 75% zapuštěna ve svahu.

1. NP vytváří podnož domu, ve které je umístěna pouze dvojgaráž a sklep. Toto podlaží je nevytápěné a proto je od zbývajících dvou obytných podlaží odděleno nejen funkčně, ale i konstrukčně tak aby nevznikaly žádné tepelné mosty zvyšující nároky na temperování obytných podlaží. Propojení mezi tímto podlažím a 2. NP je krytým venkovním schodištěm umístěným na východní – štítové straně domu. Jižní část této podnože je zároveň využita jako terasa 2. NP s přímým vstupem z obývacího pokoje, jídelny a kuchyně.

Vstup do domu je ve 2.NP ve východní – štítové fasádě, dispozice 2. NP respektuje nejen členění rodinného domu na veřejnou a soukromou část – zónu, ale i zónování pasivních domů, Zde jsou vytvořeny dvě zóny. V jižní – osluněné části jsou důsledně umístěny obytné místnosti s velkým prosklením, v tomto podlaží se jedná o obývací pokoj, jídelnu a kuchyň, Prostory částečně členěné s možností vzájemného oddělení, ale též otevření a vytvoření jednoho velkého společného prostoru. V severní zóně-části podlaží jsou situovány komunikační a vedlejší funkční prostory domu, což v tomto podlaží představuje vstup do domu přes zádveří, chodbu, jednoramenné schodiště propojující obytná podlaží, WC a technická místnost.
Po celé jižní straně domu je terasa vytvářející krytí spodního podlaží a umožňující v západní části přímé propojení tohoto podlaží se zahradou, zároveň tato terasa je nosnou konstrukcí jakési pergoly po celé jižní fasádě domu umožňující zastínění v letních měsících tak abychom zamezili přehřívání domu.

Horní 3. NP soukromá část domu dodržuje zónování spodního podlaží. Na jižní osluněné straně jsou umístěny obytné prostory domu, v tomto případě tři ložnice s okny orientovanými na jih. V severní části domu je schodiště, chodba, koupelna a komora, přes kterou je možný přímý vstup na parcelu. Z těchto prostor je přímo osvětlena pouze koupelna a to oknem orientovaným na západ.
Zastínění ložnic je navrženo venkovními mobilními žaluziemi.

Architektura domu – vnější forma domu vychází z požadavku kompaktnosti pro pasivní domy a charakteru okolní zástavby, který též ovlivnil použité materiály na fasádě.

Individuální rodinný dům Záhořany
Individuální rodinný dům Záhořany

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.