Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI


Řešení území navazující na stávající zástavbu rodinných domů. Jedná se o mírně se svažující území, které bude rozděleno na 8 parcel určených pro výstavbu 8 nových rodinných domů.

Realizace: 2018/2020

Na 6 z těchto 8 parcel umisťujeme nové rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami každá s dispozicí 5+kk. Domy jsou nepodsklepené, mají 1 nadzemní podlaží a podkroví.

Část řešeného území zabírá nová komunikace, která je prodloužením ulice Na pokraji (Z ní jsou přístupné nové domy) a dále se napojuje na ulici Ringhofferovu. Další část řešeného území zabírá louka - cca 20m široký pruh podél ulice Ringhofferova, který je v územním plánu určený jako nezastavěné území a kopíruje stávající lipovou alej.

Nové domy respektují okolí svým klasickým vzhledem – vesnické stavení se sedlovou střechou a krytinou z pálených tašek – použité materiály respektují přírodní okolí. Na fasádě použita omítka a dřevěné obklady. Stavby jsou oživeny moderními prvky  - hranol vystupující části obývacího pokoje a hranol vikýře ložnice – obojí s dřevěným obkladem. Obytné místnosti většinou mají francouzská okna.

Na každém pozemku RD se 2 bytovými jednotkami budou 4 parkovací stání – 3 v severní části u vjezdu, 1 u domu. Území se mírně svažuje směrem na jihovýchod. 6 nových domů, které v této fázi umisťujeme, je podélného tvaru. Domy reagují na mírně se svažující terén tím, že 2. bytová jednotka v jižní části je výškově uskočena.  V severní části pozemku jsou umístěna 3 parkovací stání, podél RD je pak jedno.

V rámci lokality je také řešeno vybudování nového gravitačního řadu splaškové kanalizace, nového vodovodního řadu, STL plynovodního řadu, napojení na NN ze stávající trafostanice a vybudování veřejného osvětlení nově vzniklé ulice.

Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI
Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI
Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI
Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI
Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI
Lokalita - ŠTIŘÍN - NA POKRAJI

Autorská práva: Ing. arch. Ludmila Boldišová. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.