Městský úřad Bechyňská, Letňany


Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající budovy obecního úřadu o 3 nadzemních podlažích a rekonstrukce 1 podlažního objektu pošty a jeho nástavby na 4 nadzemní podlaží.

Realizace: 2004

Nově je objekt nástavby zastřešen válcovou střechou. V budově rekonstrukcí došlo k navýšení kancelářských ploch , byla zrekonstruován provoz pošty a v objektu je
umístěna služebna městské policie. V souvislosti se stavebními úpravami budovy úřadu došlo k regenraci přilelého veřejného prostoru a k úpravě komunikace.

Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany
Městský úřad Bechyňská, Letňany

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.