Návrh půdní vestavby Nám. Gen. Kultrvašra


Projektová dokumentace řeší půdní vestavba bytového domu a přístavbu výtahu.

Realizace: 2014

Půdní vestavbou vzniknou 3 nové bytové jednotky do 100m2 o velikostech 2x 3kk a 1x 2kk. Samonosná konstrukce výtahu bude přistavena k bytovému domu v části do dvoru v místě balkonů u stávajícího schodiště. Po realizaci půdní vestavby bude podlažnost domu 1PP a 7NP.

Uliční zdobná  fasáda a zámečnické prvky a výplně otvorů  budou opraveny a bude zachován stávající vzhled. Střešní rovina uličního traktu má zachovaný stávající sklon 40° a kryti bude nová tašková dvojité korunové krytí. Dvorní fasáda, zámečnické prvky a výplně otvorů  budou opraveny a bude realizována přístavba výtahu o půdorysném rozměru 1,61 x 1.81 m mimo stávající obrys domu. Nad stávající římsou které bude zrušena vznikne plnohodnotné podlaží a nad zakončením fasády vnikne nová římsa pod střešní rovinou. Nová střešní rovina bude mít sklon 14,4° a krytina bude plechová falcovaná barvy červené. Stávající sklon střechy nad dvorním traktem je 26°.

 

Článek o rekonstrukci na webu Magitrátu hl. města Praha - odbor památkové péče:

http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/pamatkovy_fond/pamatkove_uspechy/pamatkove_uspechy/pamatkove_uspechy-revitalizace_ulicni_fasady_domu_namesti.html

Návrh půdní vestavby Nám. Gen. Kultrvašra
Návrh půdní vestavby Nám. Gen. Kultrvašra

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.