Návrh stavby bytového domu Místecká


Návrh novostavby bytového domu s kapcitou 179 bytových jednotek.

Realizace: 2007

Jedná se o návrh novostavby bytového domu v Praze 18 – Letňanech, v severozápadní části sídliště  ve vnitrobloku, mezi areálem bývalé mateřské školky a nákupním centrem. Vnitroblok ohraničují panelové domy v ulici Místecké, Nýdecké a Křivoklátské a nákupní centrum při ulici Tupolevově.
Navrhovaný dům má 3 sekce. Boční sekce mají 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží, střední sekce má 18 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V domě se nachází 179 bytových jednotek o celkové hrubé podlažní ploše 20 972 m2. V přízemí objektu se počítá s vytvořením cca 1900 m2 komerčních ploch. V suterénu se nachází 156 parkovacích stání a v přízemí plochy pro komerční využití. Dále pak je navrženo 56 odstavných stání v docházkové vzdálenosti. Komerční plochy v 1.NP o ploše 1439 m2. Celková zastavěná plocha domu činí 3 819 m2. Návrh předpokládá úpravu stávajících komunikací, vytvoření vjezdu do garáží domu a nových parkovacích stání na terénu.

Návrh stavby bytového domu Místecká
Návrh stavby bytového domu Místecká
Návrh stavby bytového domu Místecká

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.