Návrh stavby kogenerační elektrárna 1MW


Jedná se o studii kogenerační elektrárny s výkonem 1MW.

Realizace: 2011

Součástí provozu je i výroba slaměných pelet. Kogenerační elektrárna je složena ze tří základích provozních celků a to provozu skladování, třídění a sušení štěpky. Dále pak provozu zplyňování štěpky v technologické hale a z vlastního kogeneračního provozu. Dalším přebytkem z provozu kogenerační elektrárny je popel, který lze úspěšně využít k hnojení.

Návrh stavby kogenerační elektrárna 1MW
Návrh stavby kogenerační elektrárna 1MW
Návrh stavby kogenerační elektrárna 1MW
Návrh stavby kogenerační elektrárna 1MW

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.