Novostavba v Holešovičkách


Návrh-studie stavby řeší výstavbu objektu pro krátkodobé ubytování ve 22 jednotkách s parkovacím podzemním podlažím.

Realizace: 2015

Objekt má čtyři nadzemní podlaží a plochou střechu s extenzivní vegetační vrstvou. Objekt je umístěn na hranici pozemku vedle stávajícího bytového domu o 3 nadzemních podlažích s valbovou střechou. Výška nové stavby respektuje stávající zástavbu – výška atiky nepřesáhne hřeben sousedního objektu. Řešené území se nachází v Praze. Objekt bude mít z velké části střechu s extenzivní vrstvou vegetace pro akumulaci dešťové vody a zpomalení odtoku.

Novostavba v Holešovičkách
Novostavba v Holešovičkách
Novostavba v Holešovičkách
Novostavba v Holešovičkách
Novostavba v Holešovičkách

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.