Polyfunkční dům a občanská vybavenost Rýmařovská


Architektonická studie řeší návrh využití prostoru nepoužívané výměníkové stanice a přilehlého okolí na nároží sídlištní zástavby. Studie řeší v místě návrh novostavby polyfunkčního domu s občanskou vybaveností, byty a podzemními garážemi.

Realizace: 2018

Hmota objektu navazuje na okolní zástavbu sídliště ve stejné výšce 10podlažní a ústí v hlavní věž s 16podlažími. Výškový rozdíl 6podlaží navazuje na celkovou koncepci sídliště, které je tvořeno blokovými domy a věžovými domy. Návrh polyfunkčního domu zachovává klasické historické členění městských domů – ve spodních podlažích jsou situovány obchody a služby a ve vyšších podlažích se bydlí.

Ambicí návrhu zástavby je dále vytvoření plnohodnotného městského parteru - pobytového prostoru s přímým vizuálním propojením ulice a přízemí domu.  Při zachování všesměrné pěší průchodnosti této nárožní plochy mezi uličním prostorem a vnitroblokem, jsou zpevněné plochy doplněny městským mobiliářem vytvářejícím polouzavřené odpočinkové a pobytové posezení doplněné navrhovanou zelení.

Novostavba polyfunkčního domu zachovává v lokalitě 3 pěší koridory do vnitrobloku sídliště. Polyfunkční objekt je tvořen 16nadzemními a 4podzemními podlažími. Součástí polyfunkčního objektu je: víceúčelový sál, prostory pro provozovny např. kavárny, pekárny, klubu dětí, pošty, apod., 154 bytových jednotek, 230 parkovacích stání.

Polyfunkční dům a občanská vybavenost Rýmařovská
Polyfunkční dům a občanská vybavenost Rýmařovská
Polyfunkční dům a občanská vybavenost Rýmařovská

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.