Pozemky Kutná Hora - Karlov


V rámci studie a následné dokumentace pro územní rozhodnutí byla řešena parcelace lokality, která měla dle v té době platného územního plánu dvě funkční plochy.

Realizace: 2018/2020

Lokalita se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů. Severní část řešeného území přiléhající ke stávající komunikaci se nachází v rozvojové lokalitě Br – bydlení v rodinných domech městského charakteru. Jižní část území se nachází v rozvojové lokalitě Oš – plochy pro školská zařízení.

Návrh počít s rozdělením na 4 pozemky pro výstavbu rodinných domů, počet vychází výpočtu územního plánu. První tři pozemky jsou z větší části ve funkční ploše určené pro bydlení, je uvažováno s výstavbou samostatných rodinných dom. Čtvrtý pozemek je ve funkční ploše pro bydlení, připravený pro budoucí možnou výstavbu, jelikož v domě zpracování byl projednáván nový územní plán města Kutná Hora, který počítá již z celou lokalitou jako s plochou pro bydlení. Pozemky jsou obsluhovány slepou komunikaci, připojenou kolmo na hlavní silnici. Je budován nový vodovodní, kanalizační řad, dále připojení všechny parcel na elektřinu a plyn. Dále je řešen prostor veřejné zeleně a veřejného osvětlení. Umístění nádob na komunální odpad je navrženo na začátku nové komunikace, aby nebylo nutné zajíždění kuka vozu.

Pozemky Kutná Hora - Karlov
Pozemky Kutná Hora - Karlov
Pozemky Kutná Hora - Karlov

Autorská práva: Ing. arch. Ludmila Boldišová. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.