Prago-union, Václavské náměstí


Návrh rekonstrukce Prago-union, Václavské náměstí.

Realizace: 2001

Historie:
Budova Václavské náměstí 41 byla postavena v letech 1924 - 26 na místě zbouraného domu několikráte přestavovaného. Půdorys parcely je v zásadě historický, jedná se o hlubokou parcelu kolmou k ose Václavského náměstí. Autorem stavby je uveden B. Kozák, výkresy nosné konstrukce nebyly nalezeny, proto jsou nám autoři a firma neznámí.

Návrh:
Po rekonstrukci je funkční náplní objektu hotel a prodejna knih Luxor.

Prago-union, Václavské náměstí
Prago-union, Václavské náměstí
Prago-union, Václavské náměstí
Prago-union, Václavské náměstí

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.