Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe


Studie-návrh stavby řeší rekonstrukci a dostavbu rodinného domu.

Realizace: 2018

Rodinný dům má 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a je zastřešen sedlovou a plochou střechou. Vstup k rodinnému domu je z jihovýchodu a vjezd na pozemek je ze severní strany pozemku. Stávající konstrukce budou převážně zachovány. Severozápadní část objektu (garáž) bude ubourána a rozšířena. Dále bude zbourána a nově vybudována jihozápadní část (zádveří). V návrhu se počet podlaží objektu nezmění, ale zvětší se zastavěná plocha domu. Fasáda rodinného domu bude nově zateplena a omítnuta.

Rodinný dům:

Zastavěná plocha: stávající  150,28 m2 / navržená 194,34 m2

Užitná plocha: stávající 187,20 m2 / navržená 228,65 m2

Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe
Rekonstrukce rodinného domu Hleďsebe

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.