Rezidence Pod Krocínkou


Návrh novostavby bytového domu s kapacitou 27 bytových jednotek.

Realizace: 2003

Jedná se o návrh novostavby bytového domu v Praze 9 – Na Klíčově, v rozvolněné stávajíící zástabě. Navrhovaný dům má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží.  V domě se nachází 27 bytových jednotek o celkové hrubé podlažní ploše 32 853 m2 a v suterénu 29 parkovacích stání. Celková zastavěná plocha domu činí 1128 m2. Součástí návrhu stavby je také vytvoření nových zpevněných ploch, zeleně a 3 odstavných stání v docházkové vzdálenosti.

Rezidence Pod Krocínkou
Rezidence Pod Krocínkou
Rezidence Pod Krocínkou

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.