Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz | 700 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

Technické služby Libiš


Realizace: 2020

Studie řeší výstavbu nového objektu technických služeb a přístřešku na kontejnery místo bourané budovy na řešeném území je v současnosti budova sběrných surovin. Nová budova má 2 nadzemní podlaží. V přízemí se nachází hala a dílna, v patře je potom šatna s hygienickým zázemím, kancelář, denní místnost a sklad. Do skladu ve 2NP je možné zdvihat materiál přímo ze dvora pomocí kladkostrojové dráhy, umístěné na stropě skladu. Je umístěná ve východní části pozemku, na místě bývalé budovy sběrných surovin, která bude zbourána. Předpokládaná výška budovy je 7,3m nad upraveným terénem a je zastřešená plochou střechou. Dále bude na protilehlé straně postaven lehký přístřešek na kontejnery a jiný materiál. Ve dvoře bude dále umístěno 5 parkovacích stání. V hale budovy technických služeb budou 3 parkovací místa pro malá nákladní vozidla.

Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.