Technické služby Libiš


Studie řeší výstavbu nového objektu technických služeb a přístřešku na kontejnery místo bourané budovy na řešeném území je v současnosti budova sběrných surovin.

Realizace: 2020

Nová budova má 2 nadzemní podlaží. V přízemí se nachází hala a dílna, v patře je potom šatna s hygienickým zázemím, kancelář, denní místnost a sklad. Do skladu ve 2NP je možné zdvihat materiál přímo ze dvora pomocí kladkostrojové dráhy, umístěné na stropě skladu. Je umístěná ve východní části pozemku, na místě bývalé budovy sběrných surovin, která bude zbourána. Předpokládaná výška budovy je 7,3m nad upraveným terénem a je zastřešená plochou střechou. Dále bude na protilehlé straně postaven lehký přístřešek na kontejnery a jiný materiál. Ve dvoře bude dále umístěno 5 parkovacích stání. V hale budovy technických služeb budou 3 parkovací místa pro malá nákladní vozidla.

 

Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš
Technické služby Libiš

Autorská práva: Ing. arch. Ludmila Boldišová. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.