Územní studie NA ČIHADLECH


Řešené území se nachází v severozápadní  části města  Dobříš ve Středočeském kraji.

Realizace: 2012

Území je vymezeno krajskou komunikací  ze severu, volnými plochami orné půdy ze západu  a z jihu. Z východní strany je stávající výstavba solitérních bytových domů a plocha bývalých kurtů určená k výstavbě dvou rodinných domů. Celková plocha řešeného území je dle zadání  1,92 ha. Lokalita je vytvořena deseti  parcelami pro solitérní rodinné domy. Vzniká tak skupina parcel s vymezenou obvodovou hranicí. Při podrobnějším řešení projektant dospěl k optimálnímu počtu 10 rodinných domů. Tento rozsah, dokumentovaný územní studií, lze ho akceptovat. Počet rodinných domů, uvedený v územním plánu je doporučující, nikoliv závazný limit.

Územní studie NA ČIHADLECH

Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.