Zajištění ohlášení stavby nebo stavebního povolení

Na základě plné moci zastupování investora při jednání s příslušným stavebním úřadem. Projednání záměru, podle zpracovávané výkonové fáze vyplnění žádosti příslušného formuláře žádosti, přiložení požadovaných. Projednání na stavebním úřadu

 


Navigace: